Ohjatut yleisökierrokset Urban Millissä klo 10 ja 12 (Espoo-päivän tapahtuma)

Ensimmäinen kierros klo 10 ja toinen kierros klo 12. Oppaana Urban Millin vastaava tuottaja Kari Mikkelä. Urban Mill on tila, yhteisö ja palvelu. Se on osa nykyajan urbaanin elämän muutosta ja myös tätä kautta vaikuttamassa rakennetun ympäristön suunnittelun toimintatapoihin ja käytäntöihin. Urban Mill keskittyy uusien tietotekniikalla tuettujen palvelukonseptien kehittämiseen rakennetun ympäristön osana. Se rakentaa yhteistyötä pitkäjänteisesti kymmenen vuoden aikajänteellä, mutta kokeilee ja kehittää uusia ratkaisuja nopeasti ja joustavasti. Kohtaamistilana Mill tuo yhteen kaupunkikehittämisen alan yritysten henkilöstöä, tutkijoita, kaupunkien virkamiehiä, uusia yrittäjiä sekä rakennetun kaupunkiympäristön käyttäjiä ja asukkaita. Tilassa järjestetään tapahtumia, siellä työskentelee yrittäjiä ja kehittäjiä, heidän työnsä tulokset ovat joko fyysisesti tai virtuaalisesti näkyvillä ja tila kytkeytyy käyttäjiensä ja muiden vastaavien tilojen verkostoihin. http://urbanmill.org
Kartta latautuu...
Lisännyt Urban Mill

Kirjoita kommentti

You must be logged in to post a comment.