FISAF Personal Trainer

FISAF Pt utbildningen tar ca ett och halvt år, bestående av fem olika delar och totalt tolv närstudietillfällen. Närstudietillfällena är alltid i samband med ett veckoslut (en del börjar på torsdagen och en del på fredagen). De specifika tiderna för dagarna meddelas. Utbildningshelheten omfattar ca 400 närstudietimmar. Du bör dock räkna med att olika uppgifter, litteraturstudier m.m. kommer ta minst lika många timmar til

Utbildningen genomförs gemensamt med Norrvalla.

Preliminära datum:
FA 1 - 25.-28.1.2018 - Norrvalla (gemensam)
FA 2 – 16.-18.3. – Solvalla
FI 1 – 26.-29.4. – Solvalla (gemensam)
FI 2 – 25.-27.5. – Norrvalla (gemensam)
FI 3 – 18.-19.8. - Solvalla
Ik – 6.-9.9. – Solvalla (gemensam)
Kt 5.-7.10. – Solvalla
Pt 1 – 15.-18.11. – Norrvalla (gemensam)
Pt 2 – 17.-20.1.2019 – Solvalla (gemensam)
Pt 3 - 7.-10.3. – Norrvalla (gemensam)
Pt 4 – 5.-7.4. Solvalla (gemensam)
Pt 5 – 25.-26.5. - Solvalla

Utbildningsmaterial och -nivå

Under utbildningen får du närmare 1000 sidor utbildningsmaterial. Detta innebär att FHU:s FISAF Pt utbildning klart är en av Finlands bredaste PT utbildningar.
Utbildningshelheten börjar på European Qualification Framework (EQF) nivå 2 och slutar på nivå 4 (EQF nivå 4 motsvarar bl.a. studentexamen)

FISAF- PT utbildningen består av fem utbildningshelheter:

1. Fitness Assistant: 4+3 dagar (ca. 60 närstudietimmar)
2. Fitness Instructor: 4+3+2 dagar (ca. 70 närstudietimmar)
3. Konditionstest: 1 x 3 dagar (ca. 35 närstudietimmar)
4. Idrottskost: 1 x 3 dagar (ca. 30 närstudietimmar)
5. Personal Trainer: 1 + 4+4+4+3+2 dagar (ca. 190 närstudietimmar)

1. Fitness Assistant

I Fitness Assistant utbildningen fokuserar vi på anatomins och fysiologins grunder, samt bekantgör oss med planeringen av muskelkonditions träningsprogram. Under de praktiska delarna dyker vi in i gymträningsvärlden, samt går igenom hållningens grunder. Därtill bekantar vi oss med uthållighetsträning och idrottskost.

Till denna utbildning hör ett skriftlig prov. När du klarat av provet kan du jobba inom gymvärlden och instruera friska människor. Du måste klara av denna utbildningsdels slutprov innan du kan fortsätta studierna och ta del i Fitness Instructor.

2. Fitness Instructor
I Fitness Instructor utbildningen fördjupar vi din kunskap i anatomi och fysiologi och bekantar oss med funktionell anatomi och träning. Under de praktiska delarna fokuserar vi på effektivering av gymträning. Vi går även igenom hållningen, analyserar hela kroppshållningen, samt fördjupar kunskapen inom muskelvården. Dessutom fördjupar vi din kunskap inom uthållighetsträning, så att du även kan ta detta delområde med i träningsplaneringen.I korthet ger denna utbildningsdel dig de färdigheter du behöver till att planera kundens träningshelhet för en ca. sex månader lång period.

Till Fitness Instructor utbildningen hör två skriftliga prov, samt ett praktiskt prov. När du klarat av dessa har du färdighet att arbeta i gymmiljö, samt ytterom denna, instruerandes friska människor t.ex. i livsstilsförändringar under en ca halvårsperiod.Du bör klara av denna utbildnings alla prov för att kunna fortsätta studierna på själva Personal trainer delen.

Konditionstest

Under konditionstestutbildningen bekantar vi oss med så kallade fälttest, genom vilka Personliga tränare kan mäta sina kunders olika konditionsegenskaper. Under utbildningen går vi igenom olika gång- och löptest, cykelergometertest, muskelkonditions- och rörlighetstest, samt kroppssammansättningsmätningar, blodtrycksmätning och pulsmätning. Dagarna innehåller även teori kring dessa tester.

Till denna utbildning hör inget specifikt prov, men du kommer utföra konditionstest med din kund så du får genast prova på att hur det är utföra och analysera konditionstest i praktiken. De konditionstest du gör med din kund, hur du analyserar resultaten och tar dem i beaktan i träningsplaneringen kommer utvärderas i samband med kundarbetet och utgör därmed provet för denna modul.

4. Idrottskost

Under utbildningen bekantar vi oss med grunderna inom idrottskost. Vi går bl.a. igenom energiämnen, vitaminer, spårämnen, fytokemikalier samt dessas inverkan på hälsa och motion.
Till denna utbildning hör inget särskilt prov, men du kommer att analysera din kunds kosthelhet, göra rekommendationer för förbättring av din kunds näringsintag och göra uppföljning på hur förändringarna lyckas. Dessa kostråd åt kunden utvärderas tillsammans med hela kundarbetet och utgör provet för kostdelen.

5. Personal Trainer

Under denna del börjar vi se människan som en del av samhället. Vi går igenom livsstilsförändringsprosesser, funktionell anatomi och gör genanalyser. Vi går även igenom vanliga idrottsskador, hur man vårdar dem, och bekantar oss med hjärnans funktion. Vi går även igenom samt sömnens betydelse och muskelfascia forskning.

Tränings- samt didaktiska färdigheter gås igenom både i teori och i praktiken, genom flera studerandeövningar. Hållningen granskas som en helhet ur funktionell synvinkel. Vi går även djupare in uthållighetsträning och bekantar oss med olika grenar, genom övningar ledda av studerandena.

Under Pt delen kommer du göra 3 kundarbeten, varav det längsta är ett år och de kortare är tre månader. För alla dessa arbeten kommer du göra skriftliga rapporter.
Målsättningen är att en FHU utbildad FISAF Pt kan ta hand om sina kunder 24/7.

Investering

Utbildningshelheten tar mycket tid och kräver även ekonomiska resurser. Utgifterna bör dock ses som en investering i din personliga utveckling. I priserna ingår undervisningen och materialen (5 st.), samt två internationella FISAF diplom, EA- och APT rättigheterna och en FISAF- Pt pikéskjorta.

Fitness Assistant – 500 euro (1 räkning)
Fitness Instructor – 700 euro (1 räkning)
Konditionstest – 450 euro (1 räkning)
Idrottskost – 450 euro (1 räkning)
Personal trainer – 1900 euro (3 räkning)

Anmälning till FISAF Personal trainer utbildningen sker genom att skicka en fritt formulerad ansökan till Pt -manager Stefan Westerback: förnamn.släktnamn@folkhalsan.fi

Ansökan bör innehålla:
- förnamn + släktnamn
- födelseår
- gatuadress (hem)
- postnummer samt ort
- el-postadress
- mobiltelefonnummer
- kort beskrivning över dina tidigare studier samt kurser
- kort beskrivning över dina motions-/ idrotts hobbyer

Loading Map....
By Import Robot

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.