Seminarium: Nationella riter och representationer av nationen

to 12.10.2017 - pe 13.10.2017
10:00 - 17:00

Välkommen på seminariet "Nationella riter och representationer av nationen" till SLS 12–13.10! Arrangör är traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet.

Med begreppet nation avses oftast den skapade gemenskap som staterna utgör, men ofta också de folk som så att säga utgör nationen. De nationella staterna – också i EU-Europa – verkar igen profilera sig allt tydligare. Under seminariet vill vi ta fasta på hur olika tolkningar skapas och förändras och hur de framförs rituellt.
Vilka är de nationella riter som skapats och omskapas, det vill säga görs i våra nordiska länder, vem deltar och under vilka symboler? Vilket tankegods eller kulturarv hyllar man och på vilket sätt? Hur ser de breda och hur ser de snäva alternativen av nationsbegreppet ut och vilken roll intar de till exempel i massmedia?

Ur vetenskaplig synvinkel framträder frågor med vilka analysmetoder och ur vilka teoretiska perspektiv fenomenen låter sig fångas som viktiga. Viktigt är också hur etnologin och folkloristiken förhåller sig till sitt kritiska uppdrag i dessa frågor. Med dessa utgångspunkter anordnas ett traditionsvetenskapligt seminarium i Helsingfors i anledning av Finlands hundra år av självständighet.

Seminariet är gratis och öppet för alla, anmäl dig via vårt anmälningsformulär på http://www.sls.fi/sv/evenemang/seminarium-riter

Vid frågor, kontakta Svenska litteratursällskapet på info@sls.fi eller 09 618 777.

Vi direktsänder seminariet på sls.fi.

Seminariet ingår i programmet för Finlands 100-års jubileum.

PROGRAM

Dag 1
12.10 Nordiska nationaliteter

10.00 Öppningsanförande av Anna-Maria Åström
10.15 Barbro Blehr: Nationellt försvar
11.00 Anne Eriksen: ”Når föler du dig mest norsk”. Aftenpostens julkalender 2016

12.00 Lunchpaus

13.15 Outi Fingeroos: Buried Memories of the Finnish Civil War 1918
14.00 Kyrre Kverndokk: ”Je suis sick of this shit”. Digitala sorgriter etter terroraksjoner
14.45 Diskussion

15.00 Kaffepaus

15.30 Marie Sandberg: Nationale repræsentationer - Europæiske narrativer: Hvordan fortæller man den fælles europæiske historie?
16.15 Bengt Kristensson Uggla: Nationell identitet och minnespolitik vid självständighetsdagen i Finland och nationaldagen i Sverige
17.00 Diskussion
17.15 Slutdiskussion

Dag 2
13.10 Finland ur ett yttre och inre perspektiv

10.00 Fredrik Nilsson: Nationella gränser, flyktingläger och rituellt organiserade passager
10.45 Ulrika Wolf-Knuts: ”Den tysta hissen”
11.30 Pertti Anttonen: The Symbolic Construction of an Insecure Nation
12.15 Diskussion

12.30 Lunchpaus

13.30–15.00 Workshops: Gruppdiskussioner om nordiskt traditionsvetenskapligt samarbete. Övrig publik bekantar sig med SLS arkiv.

15.00 Kaffepaus

15.15–16.30 Presentation av workshoparna, öppet för alla
16.30 Seminariet avslutas

Kartta latautuu...
Lisännyt Import Robot

Kirjoita kommentti

You must be logged in to post a comment.